Pobierz program

Najlepsze środowisko do nauki programowania, dostępne na wszystkich systemach operacyjnych
Uwaga. W systemach Windows i MacOS mogą wystąpić dodatkowe ostrzeżenia przy pobieraniu i instalacji oprogramowania, jeśli nie jesteś pewien co należy zrobić zapoznaj się z wpisem na temat instalacji.

Wydania informacje

Lista zmian które zostały wprowadzone w programie z podziałem na wersje

1.15.0 (19.10.2020r.)


Features:
 - Dodanie obsługi dowolnych znaków do Wyświetlacza LCD zaprojektowanych w edytorze blokowym
 - Dodanie obsługi polskich znaków na wyświetlaczu LCD (wybór jakie znaki będą używane podczas inicjalizacji wyświetlacza)
 - 

Fixes:
 - Dodanie możliwości określenia w bloczkach typu komunikacji z pinem (tryb: wyjście, wejście, wejście "pullup")

Bugs:
 - Ustawianie automatycznie pinu do odczytu jeśli pierwsza jego deklaracja była w dopisanej funkcji (błąd widoczny był na bloku diody LED która nie świeciła tak jasno jak powinna)

1.14.0 (04.10.2020r.)


Features:
 - Rozszerzenie konfiguracji programu:
      1. Wybór otwieranego projektu podczas uruchamiania programu (możliwość pominięcia ekranu wyboru projektu)
      2. Wybór projektów które mają być widoczne na pierwszym ekranie (domyślnie: Arduino, Boards, Robot)
  
Fixes:
 - Poprawa wyświetlania konta użytkownika bez podanego adresu email
 - Dodanie możliwości zmiany rozmiaru okna z tutorialem i lekcjami bazy lekcji otwieranych z programu (platforma Windows)
 - Drobne formatowanie i kategoryzowanie tutoriala w poszczególnych typach projektów

1.13.0 (01.08.2020r.)


Features:
 - Dodanie obsługi formatu "acdi" w celu zapamietania ustawień typu arduino w pliku kodu źródłowego
 - Obsługa "bazy lekcji" wraz z materiałami do zajęć w wersji licencji konto edukacyjne

Fixes:
 - Poprawa przykładowego kodu do otto czujnik dotyku -> sterowanie chodzeniem
 - Usunięcie czarnej ramki w oknach tutoriala(platforma Windows)
 - Dodanie loadera ładowania tutoriala
 - Optymalizacja kodowania blokowego dla dużej ilości bloków

Bugs:
 - Poprawa listy otwartych plików (nie zawsze była prawidłowo ograniczana do 10 elementów)
 - Poprawa przybliżania okna, resetowanie do ustawień początkowych

1.12.0 (24.06.2020r.)


Features:
 - Dodana obsługa odczyt i zapis plików "ino"
 - Dodane ostrzeżenie przed powrotem do programowania blokowego po zmianach w kodzie źródłowym programu
 - Reorganizacja okna ustawień
 - Dodana możliwość zmiany adresu email, i ustawień licencji konta
 
Fixes:
 - Poprawy do generowania kodu arduino - oduzależnienie od pozycji elementów w oknie programowania blokowego

1.11.0 (30.05.2020r.)


Features:
 - Monitor robota wspomagający kalibracje nóg
 - Rozbudowane przykłady robota OTTO
 - Dodana obsługa: aplikacji OTTO DIY, Bluetooth RC Controller
 - Dodanie obsługi nowego pilota IR

Fixes:
 - Poprawki z wyłączeniem automatycznego przewijania
 - Ograniczenie ilości linii do 200 w komunikacji z urządzeniem
 - Automatyczne ukrywanie okna z powodzeniem wgrywania programu po 3s
 - Odznaczanie elementów w monitorze do Education Board v1 i Otto

Bugs:
- Błąd z przesyłaniem maila podczas rejestracji do darmowej wersji programu

1.10.0 (22.04.2020r.)


Features:
- Zmiany w obsłudze buzzera
    - biblioteka TimerFreeTone jako domyślna biblioteka
    - blok do zmiany głośności melodii
- Dodanie listy ostatnio otwartych algorytmów
- Dodanie podstawowych przykładów do rozszerzenia wybieranych z menu plik

Bugs:
- Dodanie brakującej kategorii w menu w uproszczonym układzie do zmiennych i funkcji
- Naprawa rotacji matrycy led dla generowanych własnoręcznie obrazków
- W projekcie "robot: otto" usprawnienie wpisywania tekstu na matrycy led, aby możliwa była wpisana dowolna długość tekstu

1.9.0 (11.03.2020r.)


Features:
 - Obsługa "nano (new bootloader)" wybieraniue jako typ Arduino
 - Nowy blok wyboru wartości z konfiguracją
 - Nowy blok do sprawdzenia czy dioda jest zapalona
 - Nowe bloki do odczytywania i zapisywania stanu na pinie PWM
 - Nowy blok do obsługi pilota IR (car mp3 IR)

Bugs:
 - Poprawa okna z pytaniem o nazwę zmiennej
 - Poprawa opisu Arduino - dodanie informacji o pinach PWM
 - Poprawa pytania o potwierdzenie zamknięcia projektu, otwieranie przez plik

1.8.0 (11.02.2020r.)


Features:
 - Przebudowa menu (dodanie ikon, zmiana kategorii)
 - Dodanie opcji "stop" w bloku obsługi motoru

Bugs:
 - Poprawa bloku math_random do losowania wartości (zakres)

1.7.0 (01.12.2019r.)


Features:
 - Dodanie bloku do obsługi wyświetlacza LCD w podstawowej konfiguracji
 - Dodany link do tutoriala na każdym typie projektu
 - Usprawnienia przy aktualizacji

Bugs:
 - Poprawa działania scrolla w widoku projektowania blokowego

1.6.0


Features:
 - Dodanie tutoriala do projektu boardu
 - Automatyczne wykrywanie nano (new bootloader)

1.5.0

Features:
 - Dodanie obsługi bloków otto w zaawansowanym trybie

Bugs:
 - Poprawki związane z aktualizacją licencji

1.4.0


Features:
 - Dodanie bloku do obsługi motoru 2xl298n

1.3.0


Features:
 - Dodanie obsługi darmowej licencji

Bugs:
 - Poprawa konwersji na wartość typu String

1.2.0


Features:
 - Dodanie obsług led matrix
 - Zmiana obsługi podglądu kodu

Bugs:
- Poprawki związane z otwaraniem programu za pomocą pliku

1.1.0


Features:
 - Obsługa platformy Linux
 - Podział na 3 typy projektów: Arduino, Board i Otto (robot)

Bugs:
 - Poprawy wgrywania programu na Windowsie

1.0.0


Features:
 - Obsługa Arduino UNO i NANO w postaci programowania blokowego

Copyright © 
Code Designer 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram