14 maja 2021

Dotacja unijna

Dotacja unijna 1

„Unowocześnienie usługi szkoleniowej, poprzez opracowanie algorytmów bezpiecznego streamingu i zdalnej komunikacji w celu przeniesienia usługi do formuły online”

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmów bezpiecznego streamingu i zdalnej komunikacji. Dzięki temu będzie możliwe prowadzenie kursów z robotyki online, co wyeliminuje obecne bariery związane z pandemią, barierę dostępności tego typu szkoleń w całej Polsce i umożliwi wzięciu udziału w szkoleniach dzieciom bez względu na miejsce zamieszkania. To pozwoli również na  zwiększenia ilości użytkowników usługi. Obecnie kursy z robotyki w Polsce wykonywane są wyłącznie stacjonarnie, wprowadzenie formuły online będzie stanowić o innowacyjności świadczonej przez Wnioskodawcę usługi.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: CODE DESIGNER sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 429 597,80 zł

Wartość dofinansowania: 296 876,52 zł

Okres realizacji: marzec 2021 - listopad 2021

Copyright © 
Code Designer 2024