Zwroty i reklamacje

ZWROTY - pobierz formularz zwrotu

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 od dnia dostarczenia Towarów.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Code Designer dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru, ewentualnych kosztów wysyłki oraz odsetek ustawowych na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Code Designer sp. z o.o. 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska 35


REKLAMACJE - pobierz formularz reklamacji


Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Code Designer sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@code-designer.eu lub listownie na adres: Code Designer sp. z o.o. 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska 35. Code Designer sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. W przypadku reklamacji wadliwego Towaru Sklep gwarantuje niezwłoczną wymianę na Towar pełnowartościowy lub wymianę na inny lub zwrot należności. Sklep pokrywa wszelkie koszty dostawy związane z reklamacją. Sklep nie przyjmuje przesyłek z płatnością przy odbiorze.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Code Designer sp. z o.o.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Code Designer sp. z o.o. 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska 35lub listem e-mail na adres: sklep@code-designer.eu
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Code Designer sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni
Copyright © 
Code Designer 2024