Czym jest projekt Laboratoria Przyszłości?

Laboratoria Przyszłości to projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstiw Eduakcji i Nauki, na który przewidziano prawie 1 miliard złotych.

Celem projektu jest nowoczesna szkoła, w której prowadzone są zajęcia w ciekawy sposób aby móc rozwijać umiejętności i zdolności uczniów.

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych.

W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na wyposażenie pracowni. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Wielkość wsparcia

Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do:

  • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów
  • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów
  • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów

Aby otrzymać wsparcie szkoła występuje do swojego organu prowadzącego, który występuje do odpowiedniego wojewody o przyznanie wsparcia.

Przebieg procesu

1. Szkoła składa wniosek przez https://gov.pl/laboratoria
2. Wniosek trafia do weryfikacji organu prowadzącego
3. Organ prowadzący sporządza wniosek o udzielenie wsparcia i składa go przez https://gov.pl/laboratoria
4. Wniosek trafia do oceny wojewody
5. Prezes Rady Ministrów przyznaje finansowe wsparcie
6. Wojewodowie wypłacają środki organom prowadzącym

Szkoła będzie podawała jedynie podstawowe dane

1. Adres email organu prowadzącego
2. Nazwa szkoły
3. Adres szkoły
4. Numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych
5. Wnioskowana kwota wsparcia
6. Numer telefonu i email do osoby kontaktowej

Jak zgłosić się do programu?

1. Wejdź na https://gov.pl/laboratoria

2. Znajdź zakładkę „Jesteś dyrektorem szkoły? Zgłoś szkołę do programu”

3. Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

Ważne terminy

  • Początek października – ogłoszenie finalnej wersji katalogu wyposażenia i rozpoczęcie zgłoszeń szkół samorządowych oraz organów prowadzących
  • 30 listopada – zamknięcie terminu zgłoszeń dla szkół samorządowych
  • 31 grudnia – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w sprawie programu
  • 31 sierpnia – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie maksymalnie 40% pozostałych środków przyznanych w sprawie programu
  • 1 września 2022 – ostateczny termin dostarczenia wyposażenia Laboratorium Przyszłość
WAŻNE - na etanie zgłoszeń nie trzeba decydować jaki sprzęt z katalogu zostanie zakupiony.

Wybór sprzętu do Laboratorów Przyszłości

Nie wiesz jaki sprzęt wybrać do Twojej szkoły?

Profesjonalni i doświadczeni doradcy pomogą.

Zgłoś się do nas

Co można kupić?

Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami
Materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć lekcyjnych
Drukarki 3D z akcesoriami i filamentem
Okulary VR
Copyright © 
Code Designer 2021