19 lipca 2021

Cz. 6 Education board i potencjometr

Potencjometr:

  • zapalanie diody niebieskiej i czerwonej potencjometrem
  • sterowanie jasnością diody RGB
  • odtwarzanie różnych dźwięków przy użyciu potencjometru

Pobierz program - https://code-designer.eu/pobierz-program
Instalacja programu i sterowników - https://code-designer.eu/dokumentacja/instalacja
Obsługa programu - https://code-designer.eu/obsluga-programu/obsluga-programu

Dodaj komentarz

Copyright © 
Code Designer 2023